Диалог

Ситуация: вы хотите познакомиться с человеком, которого встретили в кинотеатре.

Гоар: Здравствуйте!

Гаяне : Добрый день.

Гоар: Я бы хотел с вами познакомиться, у вас очень красивые глаза, прямо как у моей падруги.

Гаяне: Очень приятно слышать. Конечно, давайте познакомимся!

Гоар: Как вас зовут?

Гаяане : Меня зовут Гаяне, очень приятно. А вас?

Гоар: А меня Гоар, очень приятно!

Гаяане: Может, вы хотите выпить чаю и обсудить русскую литературу?

Гоар: Отличная идея! Мой любимый период – классицизм.

Гаяане: У нас много общего!

Реклама

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 1. Կրավչենկո Ա. Ի. — Սոցիոլոգիա
 2. Կյուրեղյան Է. Ա.   – Կիրառական սոցիոլոգիա
 3. Մանուկյան Գ.Մ.- Սոցիալական կանխատեսման հիմունքներ
 4. Шестак  О.И. — Социология
 5. Ուսումնական ձեռնարկՄ. Շարոյան, Երևան 2013

Ճամբորդություն դեպի Արարատի մարզ

Քոլեջի սովորողներով ճամբարային ամսվա առաջին օրը այցելեցինք Արարատի մարզ: Այնտեղ մենք այցելեցինք Հնաբերդ գյուղի միջնակարգ դպրոց: Մեզ դիմավորեցին դպրոցի տնօրենը և աշակերտները: Հետո աշակերտների և հայոց պատմության ուսուցչի հետ գնացինք Դվինի ավերակներ, բարձրացանք Միջնաբերդի տարածքը: Ես այնտեղ ծանոթացա Լուսինեի հետ: Լուսինեն շատ լավ աղջիկ է, մենք շատ մտերմացանք:

Այնուհետև գնացինք Խոր Վիրապ:Ես իջա Գրիգոր Լուսավորչի փոսը, որտեղ նա ապրել էր 40 օր `առանց հացի ու ջրի: Ես սկզբում վախենում էի իջնել, բայց հաղթահարելով վախս` իջա:

ԿԵՆՍՈԼՈՐՏ, Գործնական աշխատանք

Ծանոթանալով երկրագնդի տարբեր ոլորտներին՝ կարող ենք նշել, որ դրանցից ամենամեծը և ամենատարածվածը, որր բնակեցված է տարբեր կենդանի օրգանիզմներով, կենսոլորտն է:

Կենսոլորտ հասկացությունր տվել է ավստրիացի գիտնական էդվարդ Զյուսը դեռևս 19-րդ դարում՝ իր «Երկրի դեմքը» գրքում: Քանի որ կենդանի օրգանիզմներն ունեն շատ լայն տարածում, ուստի կենսոլորտն րնդգրկում է ողջ ջրոլորտը, քարոլորտի վերին և մթնոլորտի ստորին շերտերը: Այդ շերտերում կան միջավայրի այնպիսի պայմաններ, որոնք նպաստավոր են կենդանի օրգանիզմների համար:

Կենսոլորտի հիմնական բաղադրիչներից են բույսերը և կենդանիները: Դրանք իրենց չափերով տարբեր են, ունեն տարբեր կառուցվածք, կենսագործունեության առանձնահատկություններ և հետաքրքիր հարմարանք­ներ, որոնք հնարավոր են դարձնում կյանքը երկրագնդի տարբեր ոլորտնե­րում: Կաղինը և բարդին, ծիրանենին և խնձորենին, խատուտիկը և ցորենը բույսեր են: Իսկ ճանճը և բզեզը, գորտը ե մողեսը, հավը և շունը կենդանի­ներ են: Սակայն, բույսերից և կենդանիներից բացի՝ կան նաև այլ կենդա­նի օրգանիզմներ: Մի մասը շատ փոքր է՝ անզեն աչքով անտեսանելի: Դրանք մանրէներն են՝ հիմնականում բակտերիաները: Մյուս մասր սնկերն են: Մանրէները և սնկերը ևս կենսոլորտի հիմնական բաղադրիչներ են: Նշված չորս խոշոր խմբերի կենդանի օրգանիզմները կազմում են թագավորություններ:

Մարդը դասվում է կենդանիների թագավորությանը։ Սակայն մարդն առանձնահատուկ է, քանի որ նա ակտիվորեն ներգործում է բնության վրա, փոփոխում վերջինս: Բայց բնության նման փոփոխությունները ոչ միշտ են դրական: Հաճախ ստիպված ենք լինում հաղթահարել մարդու տնտեսական գործունեության բացասական հետեանքները: Պետք է իրա­կանացնել միջոցառումներ, որոնք ամեն գնով կպահպանեն բնությունը:

Կենդանի օրգանիզմները միայնակ չեն կարող երկարատև գոյատևել, նրանք փոխազդում են տարբեր մարմինների ե նյութերի հետ: Այդ նյութե­րից է, օրինակ, թթվածինը, որով կենդանի օրգանիզմների մեծ մասր շնչում է: Կենդանի օրգանիզմների համար շատ մեծ դեր ունեն ջուրը և հանքային նյութերը: Բույսերն աճում են հողում: Նավթը և գազը հանածոներ են, ո­րոնք ունեն շատ մեծ նշանակություն մարդու կյանքում: Բայց դրանք կեն­դանի օրգանիզմների գործունեության արդյունք են: Նյութերի այս ցանկր կարելի է շարունակել: Բոլոր այդ նյութերր համարվում են կենսոլորտի բա­ղադրիչներ:

Կենսոլորտը մի ուրույն ամբողջություն է, բարդ համակարգ, որտեղ կենդանի օրգանիզմները միասին կատարում են կարևոր գործառույթներ: Դրանցից է, օրինակ, Երկրագնդում տարբեր նյութերի հոսքր, որն իրակա­նանում է կենդանի օրգանիզմների միջոցով: Շատ նյութեր, օրինակ՝ ջուրր կամ ածխաթթու գազր, հեռանում են կենդանի օրգանիզմից, հայտնվում շրջակա միջավայրում և հետո նորից վերադառնում կենդանի օրգանիզմ: Տեղի է ունենում նյութերի մի շրջապտույտ:

 1. Ի՞նչ է կենսոլորտը, ի՞նչ ոլորտներ է ընդգրկում: Կենսոլորտը, այն ոլորտն է, որը իր մեջ ընդգրկում է երկրակեղևի վերին շերտը և մթնոլորտի մի մասը, որտեղ բնակվում են կենդանի օրգանիզմներ:
 2. Որո՞նք են կենսոլորտի հիմնական բաղադրիչները:
  Կենսոլորտի հիմնական բաղադրիչներն են՝ կենդանիները և բույսերը:
 3. Թվարկեք կենդանի օրգանիզմների թագավորությունները: Ո՞ր թա­գավորությունում է դասվում մարդը:
  Կենդանի, վիրուսներ, բույսեր, սնկեր, մանրէներ: Մարդը դասվում է կենդանիների թագավորությանը:
 4. Տարբեր նյութերի հետ կենդանի օրգանիզմների փոխազդեցության ի՞նչ օրինակներ գիտեք:
  Օրինակ՝ թթվածինը, որով կենդանի օրգանիզմների մեծ մասը շնչում է:
 5. Կենսոլորտում ի՞նչ գործառույթներ են իրականացնում կենդանի օրգանիզմները:
  Երկրագնդում տարբեր նյութերի հոսքր, որն իրակա­նանում է կենդանի օրգանիզմների միջոցով:
 6. Ուշադիր դիտարկեք տեղանքը, շրջակա միջավայրը: Ի՞նչ գիտեք այդ միջավայրի պայմանների մասին: Թվարկեք և նկարագրեք շրջապատի կենդանի օրգանիզմները, բույսերը և կենդանիները: Ի՞նչ գիտեք այդ օրգանիզմների մասին:
 7. Բնապահպանական ի՞նչ խնդիրներ գիտեք:

Կիսամյակաին ամփոփիչ գրավոր աշխատանք

1.Տրված թիվը ներկայացնել ամբողջ թվի և մեկից փոքր ոչ բացասական տասնորդական կոտորակի գումարի տեսքով:

ա) 57,3=57+0,3 բ) -12,07=0,93-13

2. Տրված սովորական կոտորակը գրել տասնորդական

կոտորակի տեսքով:

ա) 3/4=0,75 բ ) 37/25=1,48

3. Տրված տասնորդական կոտորակը գրել սովորական

կոտորակի տեսքով:

ա) 3,57=3 57/100 բ ) 0,007=7/100

4.Տրված սովորական կոտորակը գրել անվերջ պարբերական

տասնորդական կոտորակի տեսքով:

ա ) 1/3=0,3(3) բ ) 1/7=0,(142857)

5.Անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակը գրել

սովորական կոտորակի տեսքով:

ա) 0,3(4)=31/90 բ) 0, (3)=1/3

Գտնել արտահայտության արժեքը

(∛ 16)*(∛ 16)2, 0,1/(0,1)5

7.Ազատվել հայտարարի իռացիոնալությունից:

ա) 3/√7 +1 , բ) a2-b2/√a +√b

8.Կատարել գործողություն:

ա) (a-2/3):a1/3 , բ) (a-5/8)0,4 *a0,25

9.Գտնել արտահայտության արժեքը:

ա) ((√7)-2)-2 , բ) ((√3)4)-1/2

10.Քանի ռադիան է:

ա) 300 բ) 3000

11. Քանի աստիճան է:

ա) 3π/5ռադ , բ) -7π/12 ռադ

12.Արտահայտել ռադիաններով:

ա) հավասարակողմ եռանկյան անկյունները

բ) հավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյան անկյունները

13.Գտնել արժեքը:

ա) sin(9π/4) ,

բ) sin π/6 + sin π/4 + cos π/4

գ) tgπ/3 * ctg2π/3 + sin π

14.Որ քառորդում է α-ն, եթե

ա) α =870 բ) α=37π/6

15. Գտնել sin α, cos α, tg α, ctg α ,եթե α=11π/4

16.Պարզեցնել արտահայտությունը:

ա)( sin3 α – sin5 α ) : (cos3 α – cos5 α)

բ)( tg α* ctg α – sin2 α): ctg α

17.Գտնել

ա) √(b+5)(6-b) արտահայտության արժեքը, եթե

√b+5 +√6-b =5

բ) √7-a +√3-a արտահայտության արժեքը, եթե

√7-a -√3-a=2

The problems teenagers

The life of a teenager can be complicated sometimes. It is a difficult age and there are many problems on the way of becoming adults. For example, the choice of free-time activities, parent-child misunderstanding, the choice of future profession, dealing with the first love and so on. All teenagers have their own views on their life and future. They often stay alone with their thoughts because nobody seems to understand them. In this situation it’s better to talk to someone who is more experienced in life matters. One of the most common problems is the misunderstanding between teens and their parents. It has always been a problem but each generation becomes more difficult than the previous. Teenagers think that they are old enough to have their own opinion, while their parents don’t take their opinion into account. It is not right. Adults should try to give more attention to their children especially at such a difficult age. Teenagers also need more freedom of choice and less pressure. They are the future of our country and a lot depends on what kind of people they will become. The problem of drug is also actual at this age. Many teenagers suffer from drug addiction. It often leads to health problems and serious consequences. Other issues include smoking and drinking alcohol. Teenagers often meet their first love. It is a wonderful time for them and one of the best stages of life. This event stays in one’s memory forever. Unfortunately, the first love can have unhappy endings. It leads to problems in communication even with the best friends. Clearly there are a lot of problems in teenagers’ lives. However, there are some wonderful moments that can happen only when you are young. So, it’s better to enjoy the time!

Կիսամյակաին ամփոփիչ գրավոր աշխատանք

1.Տրված թիվը ներկայացնել ամբողջ թվի և մեկից փոքր ոչ բացասական տասնորդական կոտորակի գումարի տեսքով:

ա) 57,3=57+0,3 բ) -12,07=0,93-13

2. Տրված սովորական կոտորակը գրել տասնորդական

կոտորակի տեսքով:

ա) 3/4=0,75 բ ) 37/25=1,4

3. Տրված տասնորդական կոտորակը գրել սովորական

կոտորակի տեսքով:

ա) 3,57=3 57/100 բ ) 0,007=7/100

4.Տրված սովորական կոտորակը գրել անվերջ պարբերական

տասնորդական կոտորակի տեսքով:

ա ) 1/3=0,3(3) բ ) 1/7=0,(142857)

5.Անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակը գրել

սովորական կոտորակի տեսքով:

ա) 0,3(4)=31/90 բ) 0, (3)=1/3

6.Գտնել արտահայտության արժեքը

ա)16 բ)10000

7.Ազատվել հայտարարի իռացիոնալությունից:

ա) 3/7+1=&7-1/2 , բ) a2-b2/a +b =(a-b)(&a-b) &=արմատ

8.Կատարել գործողություն:

ա) (a-2/3):a1/8=a$-19/24 բ) (a-5/8)0,4 *a0,25=1 $=աստիճան

9.Գտնել արտահայտության արժեքը:

10. Սեղանին դրված մատիտները, որոնց թիվը փոքր է 60-ից, դասավորեցին տուփերի մեջ: Յուրաքանչյուր տուփում 10 մատիտ դնելու դեպքում ավելացավ 4 մատիտ, իսկ 12 մատիտ դնելու դեպքում 6 մատիտ: Քանի՞ մատիտ կար սեղանին:
10*5=50+4=54
12*4=48+6=54
Պատ`. 54 հատ մատիտ